domingo, 31 de octubre de 2010

LINGFIELD 31st OCTOBER

31st October 2010 Lingfield Park

1:10 Final Rhapsody 2 pts e/w

1:40 Mushy Peas 2 pts e/w
Meydan Dubai (vamos a ver si la cuota merece el riesgo, esperamos al menos @15)
1 pt e/w

2:50 Herostatus 2 pts e/w

3:20 Addahab 2 pts e/w

3:55 Judge'n'Jury 2 pts e/w

4:25 Sweet Secret 2 pts e/w
April Fool 2 pts e/w

No hay comentarios:

Publicar un comentario